ความแตกต่างของ ข้อต่อสแตนเลส ข้อต่อตาไก่สแตนเลส

ข้อต่อสแตนเลส

ความแตกต่างของ ข้อต่อสแตนเลส ข้อต่อตาไก่สแตนเลส

การเลือกใช้ข้อต่อสแตนเลสกับข้อต่อตาไก่สแตนเลส เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน


ชิ้นส่วนประกอบสำคัญฃิ้นหนึ่งในของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นคือ ข้อต่อ (Fitting) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่จะทำให้งานระบบท่อทำงานไปได้ด้วยดี ซึ่งเราจะพบเห็น ข้อต่อ ได้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีระบบท่อ ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ ท่อส่งของเหลว ท่อส่งก๊าซ หรือท่อลม ปัจจุบันข้อต่อมีประเภทให้เราเลือกไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม
วันนี้เราจึงขอแนะนำท่านให้รู้จักกับชิ้นส่วนที่เรียกว่า “ข้อต่อ” ให้มากขึ้น

หน้าที่ของข้อต่อ (Fitting)

ข้อต่อมีหน้าที่หลักคือการจับยึดหรือเชื่อมท่อระหว่าง 2 ท่อเข้าด้วยกัน แล้วสามารถปล่อยสาร ของเหลวหรือก๊าซ ให้ไหลผ่านไปได้ และข้อต่อบางประเภทจะช่วงในเรื่องของการเพิ่มหรือลดแรงดันภายในท่อด้วย

ส่วนประกอบข้อต่อ

ส่วนประกอบของข้อต่อโดยทั่วไป จะมี 2 ส่วนได้แก่ 1. Body และ 2. Nut ซึ่งข้อต่อแต่ละแบบก็จะมีรูปลักษณะที่แตกต่างกัน ตามการใช้งานด้วย อาทิ ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อโค้งงอ 24 องศา 45 องศา หรือ 90 องศา

สำหรับข้อต่อตาไก่ก็จะมีลักษณะคล้ายลักษณะข้อต่อธรรมดาเพียงแต่เพิ่มส่วนประกอบที่เรียกว่า “ตาไก่ (Ferrule)” ขึ้นมา โดยตาไก่นี้จะทำหน้าที่ในการทำให้ท่อมีความทนต่อแรงดันของสารภายในท่อมากขึ้น ปัจจุบันมีข้อต่อตาไก่ 1 ชั้น และ 2 ชั้น (Fitting Double Ferrule) ซึ่งข้อต่อตาไก่ 2 ชั้น จะสามารถทนต่อแรงดันได้ดีกว่า

ในงานอุตสาหกรรรมที่ใช้ระบบท่อน้ำ ท่อลม หรือท่อแก๊สนั้นส่วนประกอบของงานระบบท่ออย่าง “ข้อต่อ” นี้ ถือว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้งานระบบท่อทำงานไปได้ด้วยดี การเลือกข้อต่อนำไปใช้งานจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ต้องเลือกข้อต่อให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย อีกทั้งการเลือกข้อต่อควรจะใช้เป็นข้อต่อที่มีคุณสมบัติให้ความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม โดยการเลือกใช้ ข้อต่อสแตนเลสหรือข้อต่อตาไก่สแตนเลส เพราะข้อต่อที่ทำจากสแตนเลสนี้จะมีคุณสมบัติด้านความคงทน แข็งแรง ผุกร่อนยาก ทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้ อีกทั้งยังสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย ทำความสะอาดได้ง่ายและถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ความแตกต่างของข้อต่อสแตนเลสกับข้อต่อตาไก่สแตนเลส

จึงมีความแตกต่างกันอยู่ที่เพียง ข้อต่อตาไก่สแตนเลสจะมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาที่เรียกว่า “ตาไก่ (Ferrule)” นั่นเอง อีกส่วนประกอบหนึ่งของข้อต่อที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาที่จะเลือกใช้นั่นคือลักษณะของเกลียวในข้อต่อ ซึ่งในระบบอุตสาหกรรมไทยมีการใช้มาตรฐานเกลียวหุนอยู่ 3 ระบบ ได้แก่ มาตรฐานอเมริกา (American National Standard Pipe Thread standards) มาตรฐานอังกฤษ (British Standard Pipe) และ มาตรฐาน เกลียว เมตริก (ISO Metric Thread) แต่ที่นิยมใช้กันและเห็นกันได้โดยทั่วไป จะเป็นมาตรฐานอเมริการที่ใช้ตัวย่อ NPT และ NPS และ มาตรฐานอังกฤษ ที่ใช้ตัวย่อ BSPT BSPP และ BSW

  • NPT ลักษณะเกลียวจะมีความชันหรือความสโลฟ จากใหญ่ไปหาเล็กทำมุมอยู่ประมาณที่ 1.47องศา แต่ตัวสันเกลียวจะทำมุมอยู่ที่ 60 องศา และปลายเกลียวจะเป็นแบบเรียบแบน โดยเกลียวแบบสโลพนี้ จะเรียกว่าแทบเปอร์ ซึ่งจะช่วยลดการรั่วซึมในระบบท่อน้ำหรือท่อลมได้เป็นอย่างดี จึงนิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

  • NPS เกลียวจะมีลักษณะเป็นมุมตรง ตัวสันเกลียวจะทำมุม 60 องศาและปลายเกลียวจะมีความเรียบแบน คนไทยเรานิยมเรียกว่าเกลียวตรง เกลียวลักษณะนี้จะพบเห็นได้ทั่วไป ในงาน ท่อลม ท่อน้ำ เป็นต้น

  • BSPT เกลียวจะมีลักษณะมีความชันหรือสโลฟจากใหญ่ไปหาเล็ก ทำมุมอยู่ที่ 1.47 องศา ตัวสันเกลียวจะทำมุม 55 องศา และจะมีลักษณะหัวมนที่ปลายเกลียว ปลายแบบสโลฟจะช่วยลดการรั่วซึมในระบบท่อน้ำและท่อลมได้เป็นอย่างดี

  • BSPP เกลียวจะมีลักษณะเป็นมุมตรง ตัวสันเกลียวจะทำมุม 55 องศา และปลายเกลียวจะเป็นแบบมน หรือเกลียวตรง

ประเภทของข้อต่อ

ข้อต่อในปัจจุบันมีรูปลักษณ์และหลากหลายลักษณะ ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อนั้นจะเรียกตามลักษณะของข้อต่อ เช่น ข้อต่อต่อตรง ข้อต่อต่อตรงเกลียวนอก ข้อต่อต่อตรงผิวเรียบ ข้อต่อต่อตรงเกลียวใน ข้อต่อต่องอ 90 องศา ข้อต่อต่องอ 45 องศา ข้อต่อต่องอ 45 องศาคอยาว ข้อต่อข้องอ 90องศาหัวปะแจ ข้อต่อข้องอ 90 องศานอก-ใน ข้อต่อต่อชน ข้อต่อต่อตรงยึดตู้ ข้อต่อต่อตรงยึดตู้ ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่อต่อตรงเสียบสายใน ข้อต่อข้อลดเสียบสายใน ข้อต่อข้อต่อตาไก่

ทั้งหมดนี้คือความรู้เล็ก ๆ น้อยๆ เกี่ยวกับชิ้นส่วนของระบบท่อที่เรียกว่า “ข้อต่อ” ที่เรารวบรวมมาให้ท่านได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเลือกซื้อหรือเลือกใช้ชิ้นส่วนข้อต่อนี้ ควรเลือกให้ถูกกับการนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อสแตนเลสธรรมดาเหมาะสำหรับงานส่งสารที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก สำหรับข้อต่อตาไก่สแตนเลสอาจจะเหมาะกับงานส่งสารที่ต้องการเพิ่มหรือลดแรงดันภายในท่อ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้หากท่านยังมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ข้อต่อ หรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ในงานระบบท่ออุตสาหกรรม ท่านสามารถติดต่อมาหาเรา Premier Hydraulic เพราะเราเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สายไฮดรอลิค สายเทอร์โมพลาสติก สายฉีดน้ำแรงดันสูง ข้อต่อไฮดรอลิค ข้อต่องานอุตสาหกรรมอาหารและข้อต่อสแตนเลสคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งด้านคำแนะนำและบริการติดตั้งวางระบบท่อไฮดรอลิค เรายินดีและพร้อมที่จะให้บริการเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจกับการใช้บริการของเราอย่างที่สุด
 

สามารถดูสินค้าและสายไฮดรอลิคคุณภาพดีเยี่ยมประเภทต่างๆสนใจติดต่อได้ที่
873 Soi Sukhumvit 101/1 , Bangchak, Phrakhanong, Bangkok , Thailand 10260
Tel : 095-595-3645
Tel: +662 746 2212
Fax: +662 746 2215

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้